من

کیستم؟

من ذره‌ای هستم در دنیای شلوغ که در حال حیرانی پیاپی به دنبال هویت گم کرده‌ی خود است.

مهم‌ترین قسمت یک نوشته، پانوشت آن است. نویسنده در پانوشت به منابع ارجاع می‌دهد، حاشیه‌ی مهم‌تر ازمتن می‌نویسد و فریادی می‌زند که نمی‌تواند در متن سر دهد.

شروع بزرگ‌ترین دوران افسردگی من، حدود ۲۵۰ روز