بررسی امکان تحقق هوش مصنوعی

یه تحقیق مختصری انجام دادم در مورد امکان تحقق هوش مصنوعی، که در واقع برای درس اندیشه اسلامی یکم بود. هم برای بایگانی و هم برای افراد علاقه‌مند می‌ذارمش اینجا

ادامه خواندن بررسی امکان تحقق هوش مصنوعی